Kategori:Windowsprogramvare

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne siden inneholder programsider for programmer som kan installeres under Windows. Listen er ikke utfyllende, men inneholder programmer hvor man har UiB-spesifikk informasjon.