SAS

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Sitelisens ved UiB

Bruksrettigheter for SAS på Windows-maskiner betales sentralt for både studenter og ansatte. Avtalen dekker enkeltlisenser for installasjon lokalt på den enkelte PC, og inkluderer også private hjemmemaskiner. Selv om UiB har site-lisens for SAS, må alle brukere registreres. Studenter må fylle inn eget skjema. Tilgang til programvaren gjelder for en avgrenset tidsperiode om gangen.

Installasjon

klientdriftede maskiner installeres programmet av IT-avdelingen etter forespørsel.

For installasjon på andre maskiner, kan en pakke med installasjons-CD-er og bruksanvisninger lånes av IT-avdelingen. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700.

NB! Studenter må på forhånd fylle ut dette skjemaet som skal signeres av bruker og avdeling (institutt) studenten er tilknyttet. Dette skjemaet finnes også i papirformat hos IT-avdelingen.

Om programvaren skal installeres på ansattmaskiner som ikke er klientdriftet, kan eventuelle lokale programvarekontakter eller IT-ansvarlige installere programvaren.

Moduler

Her er en oversikt over moduler som inngår i UiB sin sitelisens:

Nytt undervisningstilbud fra SAS i 2009 Education Analytics Suite:

 • Base SAS
 • ACCESS to ODBC
 • ACCESS to OLE DB
 • ACCESS to Pc File Formats
 • SAS/CONNECT
 • SAS/ETS
 • SAS/FSP
 • SAS/GRAPH
 • SAS/IML
 • SAS/INSIGHT
 • SAS/SHARE
 • SAS/STAT

Enterprise Guide:

 • ACCORC
 • SAS/AF
 • SAS/ASSIST
 • SAS Bridge for ESRI
 • SAS/EIS
 • SAS e-learning
 • SAS Programming 1
 • SAS Programming 2
 • Quering and Reporting using Enterprise Guide
 • INTTECH
 • SAS/OR
 • SAS/QC
 • SAS/SECURE
 • SASOLAPSR
 • INTRNET
 • AppDev Studio