ithjelp:Personvern

Fra IThjelp

Tilgang til redigering av sider i IT-hjelp krever pålogging med UiB-konto. Pålogging skjer kryptert. Brukere (ansatte og studenter) og enheter ved UiB (inkludert IT-avdelingen) er pålagt å følge bestemmelser ved UiB, samt nasjonal og internasjonal lovgivning.


Spesielt for IT-hjelp

Alle endringer i IT-hjelp er tilgjengelige for alle lesere via aktuell sides historikk. Der finnes tidspunkt, brukernavn og hvilke endringer som er gjort. Denne informasjonen lagres for å ha god versjonskontroll, og for å hindre misbruk. De enkelte siders historikk skiller seg fra informasjon som logges av driftsmessige hensyn ved at det er åpent tilgjengelig.

Personopplysninger utover slike logger og overordnet kontaktinformasjon skal ikke ligge i IT-hjelp.


Lenker

Informasjon om personvern fra ledelsen ved UiB (eksternweb)
Lenkesamling om personvern
Regelsamlingen for UiB
Om personvern i regelsamlingen
Om IKT-sikkerhet i regelsamlingen
Personvernpolitikk for Wikipedia (engelsk)