SSH Secure Shell

Fra IThjelp

SSH Icon.gif SSH eller Secure Shell er en nettverksprotokoll for sikker overføring av data mellom tjener og klient (pc o.l.).

I gamle dager så brukte vi noe som het Telnet. Der gikk passordet i klartekst over eteren. Verden har heldigvis gått videre når det gjelder IT sikkerhet og sikker kommunikasjon.

Telnet skal ikke være installert på maskiner UiB har med å gjøre. Om du kommer over Telnet så må du for all del ikke bruke den.

Studenter og ansatte kan benytte SSH til å koble seg opp mot login.uib.no og andre Linux/Unix servere for fjerntilgang. Blant annet vil en kunne aksessere sin egen hjemmekatalog ved å kople til login.uib.no med SSH, for eksempel om en er på reise eller jobber hjemmefra.

I tillegg kan SSH benyttes for å få tilgang til elektroniske ressurser.

SSH-programvare ved UiB

Alle studenter og ansatte ved UiB kan (til ikke-kommersiell bruk) fritt benytte SSH-programvaren fra ssh.com i den versjon som er tilgjengelig på https://tjinfo.uib.no/program.

Installasjonspakken inneholder

  • SSH Secure Shell Client (telnet-program)
  • SSH Secure File Transfer Client (ftp-program).

IT-avdelingen anbefaler å bruke disse fremfor tilsvarende mindre sikre alternativer. Blant annet blir passord sendt ukryptert over nettet om du bruker Windows egen Telnet-programvare.

Last ned installasjonsprogrammet fra vevsiden https://tjinfo.uib.no/program

SSH følger med alle Linux-distribusjoner, slik at det ikke trengs nedlasting av dette programmet dersom du har Ubuntu, Mac, Centos, Redhat eller tilsvarende. Det er kun på Windows du trenger å installere dette.

Om du har en privat datamaskin installert med Microsoft Windows, kan Putty også være et godt alternativ.

Mac har sin egen 'terminal' er ekvivalenten til SSH og Putty.

Tilgang til nedlasting av artikler

Hvis det er tilgang til nedlasting av artikler fra journaler og lignende som UiB har avtaler med så er det også mulig å laste disse ned ved hjelp av SSH:

   ssh "brukernavn"@login.uib.no wget "link til artikkel"
   scp "brukernavn"@login.uib.no:~/"navn på fil" "navn på fil/navn du ønsker filen skal ha"

"Navn på fil" er som oftest det som står etter den siste /'en i linken til artikkelen. Alle " skal selvfølgelig ikke være med.

Veldig ofte så linker journalene direkte til filen du ønsker, men omdirigerer deg om du prøver å laste ned fra en ip-adresse som ikke har avtale med dem.

Andre relevante sider på it.uib.no

Eksterne relevante sider