Oppkobling mot hjemmeområde fra privat maskin med SSH / SFTP (på Windows)

Fra IThjelp


SSH Secure Shell Client kan brukes til blant annet kommandolinje filoverføring mot hjemmeområde. SSH Secure File Transfer Client er også en del av installasjonspakken for SSH Secure Shell. FileZilla er et annet alternativ med grafisk grensesnitt.

Oppkobling med SSH

NB!! : SSH fungerer ikke for hjemmekataloger på windowsservere (skuld, platon, tjalve, m.m.)

1. Start programmet SSH Secure File Transfer Client (kan lastes ned via programvaresiden)

2. Trykk på Quick Connect. Et nytt lite vindu kommer opp (se bildet nedenfor).

3. Skriv i feltet Host Name: "sync.uib.no"

i User Name: brukernavnet som du har fått på UiB til blant annet lesing av webmail og pålogging på universitetets maskiner.

4. Husk å sette Port Number til 22.

5. Trykk så Connect.


SFTPconnect.JPG

Blir du spurt om å godkjenne et sikkerhetssertifikat, trykker du OK på det.

Skriv inn passordet ditt i det påfølgende pop-opp vinduet og trykk OK.

Nå vil programmet koble seg opp til ditt hjemmeområde og vil se ut omtrent som bildet nedenfor.


SFTPoppkoplet.JPG


  • På venstre side av programvinduet vises filområdene på den lokale maskinen
  • På høyre side vises mappene på hjemmeområdet.
  • De to pil-knappene, som er ringet inn, benyttes til (f.v.) nedlasting fra hjemmeområdet til lokal maskin og opplasting fra lokal maskin til hjemmeområdet.

Oppkobling med Filezilla

FileZilla ftp-klient kan lastes ned gratis her

Når du har installert og startet FileZilla, går du inn på:


  • Fil - Serveradministrasjon (eller Site Manager) - Ny Server
  • Du kan for eksempel kalle serveren for UiB
  • Skriv inn i følgende felt:


Server sync.uib.no


Protokoll SFTP - SSH File Transfer Protocol


Port 22


Inloggingstype Velg av for "Normal"


Bruker Tast inn ditt brukernavn ved UiB (eks abc123)


Passord Ditt passord ved UiB


  • Trykk Koble til


  • Du vil nå se hjemmeområdefilene dine til høyre

Her ser du en illustrasjon:

SFTPFileZilla 3.JPG