Kategori:Hjemmeområde

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kategorien hjemmeområde er for sider relatert til hjemmeområde for IT-brukere ved UiB. Alle ansatte og studenter skal ha eget hjemmeområde på server for lagring av filer med sikkerhetskopi.

Se også:

Beskrivelse av tjenesten lagring på personlig hjemmeområde med sikkerhetskopiering som er vedlegg til Serviceerklæring fra IT-avdelingen