Oppkobling mot hjemmeområde fra privat maskin med Windows 7

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


NB! For å koble til hjemmeområde eller fellesområder på UiBs servere må du være pålogget med VPN.


Åpne windows utforsker og velg Map Network Drive...

Ny Networkdrive.png


Du må vite hvor du har hjemmeområde (stasjon). Ansatte må være obs på at de kan ha eget windows-hjemmeområde, kontakt eventuelt BRITA for hjelp.

Skriv inn \\stasjon.uib.no\brukernavn der "stasjon" byttes ut med hjemmeområdet ditt og "brukernavn" skrives på denne formen: abc123.

Huk av for Reconnect at logon (hvis dette ikke virker huk av for (Connect using different credentials).


Ny Networkdrive2.png


Klikk ferdig/finnish.

Trykk på "Use another account"


Ny Networkdrive3NY.png


Skriv inn "UIB\brukernavn" og passord og huk av på "Remember my credentials" hvis du vil at Windows skal huske passordet ditt.


Ny Networkdrive4NY.png


Trykk OK

Ditt hjemmeområde vises som en netverksdisk i Windows utforsker.


Ny Networkdrive5.png