Beskrivelse av tjenesten lagring på personlig hjemmeområde med sikkerhetskopiering

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Dette er et vedlegg til IT-avdelingens Serviceerklæring fra IT-avdelingen

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Viktig melding.gif Mangler lenker Denne artikkelen har ikke fått med seg lenker ved flytting. Ingen url er oppgitt
Standard kvoter for hjemmekataloger utvides regelmessig ca. en gang pr. år.

Kvoten er fra august 2010 satt til 50 GB for ansatte og 10 GB for studenter.

Dersom dette ikke er tilstrekkelig for enkelte brukere, kan man mot betaling få kvoten utvidet ved henvendelse til BRITA.

Det tas daglig sikkerhetskopi av brukernes filer.

Brukere som ved en feil har mistet filer, kan få disse tilbake fra backup ved å henvende seg til BRITA.

Gjeldende regler for sikkerhetskopieringen er tilgjengelige på IT-avdelingens vev-sider (se http://it.uib.no/?link_id=1516&sublink_id=2268).

Brukere som har behov for utvidete backupregler, kan mot betaling få spesialordninger ved henvendelse til BRITA.

Alle ansatte har mulighet til å lage personlige vevsider.

Enheter og organisasjoner tilknyttet UiB kan få plass til sine vevsider på UiBs tjenermaskiner.