Kategori:Trenger gjennomgang

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kategorien Trenger gjennomgang er for sider som bør gjennomgås for å sikre at innholdet er korrekt og har god nok kvalitet. Dette kan være nye sider som ikke er kvalitetssikret, sider som har blitt vesetlig endret uten at endringene er sikre, eller det kan være sider som kan være utdatert pga teknologisk utvikling, systemendringer eller annet.