Matterhorn2Go

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Videonotat kan man se på i nettleser, men men kan også se det på mobiltelefonen dersom du har Android. Applikasjonen Matterhorn 2GO er tilgjengeleg i "Play Store".

Her finner du en veiledning for å se videoer på fra videonotatserveren.
OBS:

Vær obs på at adressen for opptak etter 2013 ikke er:

http://player.dig.uib.no

men:

 http://video.dig.uib.no:

Kjente problem:

  1. Det går ikke å liste opp emner med "Series". Man må søke opp hvert enkelt opptak.