Videonotat

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Se http://www.uib.no/diguib/78854/opptak-av-forelesning-videonotat# for informasjon om videonotat-tjenesten