Mac OSX: Hvordan ta sikkerthetskopi til hjemmeområdet ditt

Fra IThjelp

Alle ansatte og studenter ved UiB får eit personlig lagringsområde på UiBs filservere. De fleste ansatte har i tillegg også et annet personlig lagringsområde. Her skal du lagre personlige filer tilknyttet jobb eller studier ved UiB. Legger du filer og dokumenter her, ligger de trygt. IT-avdelingen sørger for backup og tilgangskontroll. Mer info om lagring og backup se link: https://it.uib.no/Lagring_og_backup

Mac lagrer filer lokalt på maskina, det er derfor viktig å ta sikkerhetskopi jevnlig.

Hensikten med å ta sikkerhetskopi til hjemmeområdet ditt er å på en enkel og rask måte lage en sikker speiling av filene dine.

Denne metoden vil bare synkronisere en vei, altså vil det ikke bli utført endringer på maskina di, kun på destinasjonen, som i dette tilfelle er ditt hjemmeområde på UiB serverene.

Viktig å notere seg:
Endringer gjort i filene på maskina di etter backup, vil ikke bli oppdatert på destinasjon. 
Endringer gjort på destinasjon(hjemmeområdet ditt) vil ikke automatisk bli oppdatert på maskina di. 

Forslag til framgangsmåte

Kople først opp hjemmeområdet: https://it.uib.no/Mac_OS_X:_Oppkobling_av_hjemmeomr%C3%A5de Dersom en nytter UiB-klientmaskiner kan en kople opp hjemmeområdet ved å nytte UiB-Tools: https://it.uib.no/Mac_OS_X:_UiB-Tools

Når du har koblet opp hjemmeområdet flytter du filene manuelt mellom lokal lagring på maskinen, og ønska mappe på hjemmeområdet.

Tips: Opprett en entydig mappe på hjemmeområdet ditt til å plassere backup i. Klikk på tannhjulet for å opprette ny mappe.
MacBackupMappe.png


Finn filer på maskina du ønsker å ta backup av.
MacBackupFil.png


Kopier filene (CTRL + klikk eller CMD + C)
MacBackupCopy.png


Lim filene inn i opprettet mappe på hjemmeområdet ditt ( CTRL + klikk eller CMD + V)
MacBackupPaste.png


Gi gjerne filene nye navn for å skille forskjellige versjoner fra hverandre.
MacBackupRename.png

Du kan nå fortsette å jobbe i filene på maskinen din, men husk at backupfilen ikke blir automatisk oppdatert, men manuelt må skiftes ut med nyere versjoner.