Unison

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Ingen ytterligere informasjon

Unison er et toveis synkroniseringsverktøy. Det er enkelt i bruk, har et grafisk brukergrensersnitt, er hurtig (Unison bruker rsync-algoritmen som kun overfører den delen av filen som har blitt endret) og har en effektiv og lettforståelig konfliktshåndtering. Fra og med 05.03.2013 vil Unison bli installert på alle Linux-klienter, og det finnes også ferdigkompilerte versjoner for Mac og Windows.

Sette opp Unison GTK i Ubuntu

Åpne Unison ved å klikke på Dash home og skrive inn Unison. Vil du åpne fra terminal skriver du "unison-gtk"

Før du kan starte synkroniseringen må du lage en ny profil. I vinduet Profile Selection klikker du på Add - det skal åpne Unison Profile Creation Assistant. Velg Forward
Under Profile name skriver du inn det du vil kalle profilen din for, f.eks. UiB. Description er valgfritt. Klikk Forward.


I vinduet Connection Setup velger du Using SSH under Synchronization kind. Under Configuration skriver du sync.uib.no under Host og ditt UiB-brukernavn under User. Ta vekk haken fra boksen Enable compression


I vinduet Directory Selection velger du hvilke to kataloger du vil synkronisere. Et greit utgangspunkt kan være å synkronisere mappene Documents lokalt og remote. Det anbefales ikke å synkronisere hele hjemmekatalogen, siden en da tar med konfigurasjonsfiler (dot-filer) og temporære data. Remote-katalogen er relativ til din hjemmekatalog, slik at Documents blir $HOME/Documents


Når profilen er satt opp velger du den fra listen i Profile Selection og klikker på Open


Unison screenshot.png

Første gang du åpner profilen din vil du bli bedt om å autentisere deg, og da bruker du ditt vanlige UiB-passord. Unison er SSH-basert så ved å sette opp nøkkelautentisering slipper du unna med å taste passord én gang.

Første synkronisering kan ta litt tid avhengig av hvor store datamengden; Unison registrerer nå timestamp for siste endring, tillatelser, eierskap og i-node-nummer for hver fil både lokalt og remote, og lagrer dette i en arkivfil.

Bildet til venstre viser hvordan en en typisk Unison-synkronisering kan se ut. Øverst ser du en fil som har samme navn lokalt og remote, men har forskjellig innhold. Her krever Unison at du bestemmer hvordan konflikten skal løses; klikker du på Right to Left overskriver filen remote filen lokalt, klikker du på Left to Right skjer det motsatte. Klikker du Merge sammenslår du de to filene, og klikker du Diff vises forskjellene mellom dem (dette fungerer kun med rene tekstfiler). Filen under viser en ny fil som finnes remote, men ikke lokalt. Filen under der igjen viser en fil som finnes lokalt, men ikke remote. I raden under ser du informasjon om filen(e), som når de sist ble modifisert, størrelse og rettigheter (merk endringer i filrettigheter registreres som en endring, med mindre du spesifiserer noe annet).

Dersom du ikke ønsker å synkronisere bestemte filer kan du klikke på dem og velge Skip

Når du er klar til å sette i gang synkroniseringen klikker du Go. Dersom fillisten forsvinner, og status nederst sier Everything is up to date er alt som det skal være.

Sette opp Unison i OS X

Hvordan installere Unison på en klientdrifet Mac

Hvordan konfigurere Unison på en klientdriftet Mac