Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kategorien gir en oversikt over tjenester levert av IT-avdelingen.

Se også Tjenestekatalogen fra IT avdelingen: https://tjenester.app.uib.no