Issue-tracker

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Issue-tracker er et system som brukes av IT-avdelingen for å støtte flere av arbeidsprosessene på avdelingen. Mange av funksjonene til Issue-tracker er fra 11.11.2019 overtatt av UiBhjelp.


Gå til Issue-tracker

I utgangspunktet var Issue-tracker et system for å registrere og følge opp feilmeldinger ("issues", derav navnet). Da IT-avdelingen innførte et sentralt brukerstøttesenter og en ITIL-basert arbeidsprosess for oppfølging og retting av feil ("Incident management" eller hendelseshåndtering/-styring), ble Issue-tracker valgt som støttesystem for denne prosessen, noe det fungerte som fram til 10.11.2019 da vi tok i bruk UiBhjelp. Issue-tracker ble også brukt til å ta imot og følge opp saker på andre avdelinger og fagområder utenfor ITA.

Denne opprinnelige Issue-trackeren hadde åpen kildekode, og ble tilpasset og utvidet for å passe bedre til ITAs behov.

Etter hvert som ITA innførte flere prosesser, ble Issue-tracker utvidet og endret for å understøtte disse også.

Issue-tracker støtter i dag disse arbeidsprosessene:

  • Change Management (Endringsstyring)
  • Configuration Management (Konfigurasjonsstyring)

I tillegg har Issue-tracker i UiBs nåværende utgave en del andre funksjoner som er utviklet for å dekke behov hos ITA.


UiBs Issue-tracker er i dag så endret og tilpasset at den ikke lenger ligner veldig på den opprinnelige Issue-tracker.