Kategori:ITIL

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er eit rammeverk for organisering av IT-tenester. Metoden er beskriven i fleire seriar med bøker, den nyaste (ITIL versjon 3) frå 2007. Metoden er opphaveleg utvikla innenfor offentleg forvaltning i Storbritannia. I dag er han i bruk i ulike private og offentlege verksemder over heile verda, og er ein av dei mest utbreidde "standardane" for organisering av IT-verksemder.

IT-avdelinga ved UiB har brukt ITIL som grunnlag for formalisering og beskriving av fleire arbeidsprosessar, m.a. hendingshandtering, endringshandtering, konfigurasjonsstyring og problemhandtering. ITIL-funksjonen "service desk" er grunnlag for IT-avdelinga sitt brukarstøttesenter BRITA, som opna våren 2004, på same tid som ITA innførte dei første ITIL-baserte arbeidsprosessane sine.

Sider i kategorien «ITIL»

Under vises 2 av totalt 2 sider som befinner seg i denne kategorien.