Ssh-tunnel

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Du kan benytte en SSH-tunnel for å få tilgang til spesifikke servertjenester som ligger bak en brannmur.

Det forutsetter at du har tilgang til å logge inn på maskinen med SSH.

Det finnes en bruksanvisning for hvordan dette kan gjøres med Putty: Putty og SSH tunnel.

I vanlig terminal, se under.

SSH tunnel i vanlig terminal

Opprette tunnel til Mysql tjeneste port 3306,

  1. ssh -L 3308:localhost:3306 pte087@servernavn.uib.no -N
    (-N Do not execute a remote command.)
    kople til tjeneste (eks: mysql i dette tilfellet) lokalt,
  2. mysql -h127.0.0.1 -P3308 -uUSER
    (Viktig at ein kopler til host 127.0.0.1, default (localhost) vil alltid prøve å koble seg til local socket)