LibreOffice

Fra IThjelp
Fritt program
Bruksområder
Programpakke til kontorstøtte
Kort om programmet
Hjemmeside http://www.libreoffice.org
Lisens LGPL v3
Tilsvarende program Microsoft Office, WordPerfect Office
Tilgjengelige plattformer WinLinuxMac OS
Pakket av IT-avdelingen WinLinuxMac OS

Ein fri kontorpakke

LibreOffice er ein fri (open og gratis) kontorpakke omsett til bokmål, nynorsk og mange andre språk. Den finst til Windows, Mac og Linux og er eit reelt alternativ til Microsoft Office og Apple iWork. LibreOffice byggjer på OpenOffice.org.

Dei norske omsetjingane (opprinneleg for OpenOffice.org) er finansierte av stiftinga Åpne kontorprogram på norsk, som er eit samarbeid mellom fleire kommunar og fylkeskommunar, Skolelinux og Norwegian Unix User Group.

LibreOffice.org lagrar som standard i OpenDocument Format, ODF.

Uavhengig av operativsystem

Dette har ei rad fordeler. Mellom anna vil det seie at alle programma i LibreOffice.org verker på same måten anten du nyttar GNU/Linux, *BSD, Mac OS X eller Windows. Det legg òg nokre føringar på korleis programmet er laga.

Til dømes er det ikkje råd å integrere funksjonar for utskrift like tett i operativsystemet sine funksjonar som Microsoft kan med sine Office-program på Windows. Dette fører mellom anna til at dei fleste instillingane om utskrift er samla under menypunktet Format => Side ..., slik at det vert likt på alle plattformer. Det er altså her du kan velje sideretning og sideformat.

På UiB-maskiner

På pc-ar med Windows som er drifta av IT-avdelinga er både LibreOffice og Microsoft Office installert som standard på alle maskiner.

Linux-maskiner har LibreOffice installert som standard kontorstøttepakke.

På Mac kan du sjølv legge til LibreOffice. Brukaren på den enkelte maskin må gå via Managed Software Update. Der er det Microsoft Office for Mac som er førehandsinstallert.

Laste ned

http://www.libreoffice.org/download

Hente ned utvidelser til Libreoffice

Libreoffice tilbyr flere utvidelser (kalt extensions på engelsk). Her kan nevnes Review Tracking Toolbar som ofte brukes i MS Word.

Hjelp

Du kan finne mykje hjelp på http://www.libreoffice.org/get-help/

Delprogram

LibreOffice.org er ei pakke sett saman av fleire delprogram. Les om nokre av desse her.

Writer

Dette er programmet for å skrive tekst. Det har stort sett alle dei funksjonane som er relevante for bruk på eit kontor, til dømes brevfletting og malar.

PDF-filer kan også importerast og redigerast i LibreOffice Writer.

Litteraturreferansar er det innebygd funksjonalitet for i LibreOffice. For Zotero finnes det tillegg (plugin).

Draw

LibreOffice har eit godt teikneprogram for vektorteikningar. I Draw kan du også redigere PDF-filer og SVG-filer.

Impress

Dette er eit verkty for å lage presentasjonar for skjerm, prosjektør eller verdsveven. Det er litt annleis å arbeide med Impress enn å arbeide med til dømes PowerPoint. Men du vil normalt finne dei funksjonane du treng.