Scientific Workplace

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Produsent

MacKichan Software

Leverandør

MacKichan Software

Scientific Workplace ved UiB

Institutt for Økonomi har inngått en site license-avtale for MacKichans programvare Scientific Workplace. Denne avtalen gjør at alle ansatte og studenter ved UiB kan benytte programmet. Forutsetningen er at man enten er direkte tilkoblet UiBs nett eller bruker VPN utenfor campus.

For å få installert programmet på Windows-maskiner driftet av IT-avdelingen, kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700.

Programmet lastes ned fra for installering på private maskiner fra https://tjinfo.uib.no/program