Office

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Fra våren 2020 kommer våre klientdriftede maskiner til å bli oppdatert med Microsoft Office 365 pro. Se også informasjon som leveres ut med maskinene.

Programmene har noen nye og endrete funksjoner fra leverandøren, som du kan lese mer om i hurtigstartveiledningene. Vi gjør ellers ingen endringer i måten programmene installeres eller brukes på ved UiB


Microsoft har laget disse veiledningssidene:

Word.jpg Excel.jpg Powerpoint2016-veiledning.jpg Outlook2016-veiledning.jpg Onenote2016-veiledning.jpg

Hurtigstartveiledningene finner du også her: Hurtigveiledninger

Microsoft har også et opplæringssenter for opplæring av de forskjellige programmene i Office 365: Opplæringssenter