SAFE - Tilgang til prosjekt

Fra IThjelp
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å gi andre tilgang til et eksisterende prosjekt i SAFE

Forutsetninger

Fremgangsmåte

  • Prosjektleder oppretter forespørsel i UiBhjelp med informasjon om bruker og tilgang
  • Prosjektleder oppdaterer tilgangsdokumentet slik at det gjenspeiler tilgangsforespørselen
  • IT-avdelingen verifiserer at forespørsel i problemdatabasen er oppdatert i tilgangsdokumentet, at bruker har UiB-konto og at mobilnummer er registrert i AD
  • Relevant faggruppe bistår med installasjon av nødvendig programvare og gir relevant tilgang til bruker
  • Ansvarlig for forespørsel informerer bruker om tilgang og lukker forespørsel i problemdatabasen


Tilbake til hovedside for SAFE