SAFE - Endring av mobilnummer

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å endre hvilket mobilnummer som mottar engangskoder

Behov

Bruker ønsker å få endret mobilnummer han/hun mottar autentiseringskoder på.

Fremgangsmåte

  • Bruker kontakter prosjektleder og oppgir nytt mobilnummer
  • Prosjektleder opprette en forespørsel i problemdatabasen og endrer mobilnummer for bruker i tilgangsdokument
  • BRITA videresender til Faggruppe for Windows
  • Saksbehandler endrer mobilnummer i AD og informerer bruker basert på forespørsel og endring i tilgangsdokument


Tilbake til hovedside for SAFE