Bytte av teleoperatør for mobiltelefon til Telia våren 2019

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Telia Bedrift.png

I forbindelse med at UH-sektoren bytter teleoperatør fra Telenor til Telia i 2019 må alle ansatte med mobil-abonnementer, betalt av UiB, bytte SIM-kort i mobiltelefonen.

Nye SIM-kort er sendt ut til alle avdelingene om våren 2019 og vil bli viderefordelt til den enkelte med UiB-mobil. Telia vil sende deg en egen SMS med tidspunktet for portering av ditt abonnement. Denne sendes ca. en uke i forkant.

Merk deg at:

  • Ditt Telenor-abonnement vil slutte å virke fra porteringsdato.
  • Siden UiB ikke lenger vil ha en avtale med Telenor kan vi heller ikke gjøre unntak fra porteringen.
  • Telia-dekning, innendørs på de forskjellige lokasjonene, vil komme i tide til porteringen.

Overgang fra Telenor til Telia

Dette er en samleside med informasjon ang. overgang fra Telenor til Telia som mobiloperatør for UiB.