Vanlige spørsmål om bytte til ny mobiloperatør Telia

Fra IThjelp

Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Siden gjelder et prosjekt fra 2018. Den er bevart av historiske grunner.

Universitetet i Bergen har sammen med resten av universitets- og høyskolesektoren i Norge inngått avtale med Telia om mobilabonnement. Det betyr at alle mobilabonnementer som UiB eier og betaler for, skal overføres (porteres) fra Telenor til Telia.

Les mer om dette på siden UiB bytter mobiloperatør til Telia.

Hvem skal bytte mobiloperatør?

Alle mobiltelefon- og mobildata-abonnementer som eies og betales av UiB, både de som bare brukes på arbeid og de som har (privat) mobiltelefon dekket av arbedsgiver. Hvis du er i tvil om det gjelder for ditt mobilabonnement kan IT-avdelingen sjekke det.

Hvorfor må vi bytte mobiloperatør?

Den tidligere avtalen med Telenor utløp. Uninett har på vegne av sektoren gjennomført en tilbudskonkurranse i henhold til reglene for offentlige anskaffelser. Telia hadde det beste tilbudet.

Når foregår byttet?

Februar 2019. Du vil få beskjed om nøyaktig tidspunkt, bl.a. med en SMS som sendes fra Telia direkte til deg.

Fakultet / institutt / jeg har fått et SIM-kort fra Telia, hva gjør jeg?

Dersom fakultetet / instituttet har mottatt SIM-kort til sine ansatte, må disse deles ut til den enkelte. Ikke sett inn det nye kortet før hver enkelt har fått en porteringsdato pr. SMS fra Telia.

Det oppgitte tidspunktet for portering passer ikke for meg. Kan jeg endre det?

Ja. Gi beskjed minst et døgn før det planlagte tidspunktet, så blir det utsatt til en tid som passer for deg. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 så vil vil svare deg så raskt som mulig.

Hvordan foregår byttet?

Du får et nytt SIM-kort gjennom ditt institutt/avdeling. Du må selv bytte SIM-kort i mobiltelefonen din på porteringstidspunktet, som du får opplyst på forhånd (SMS sendes til deg).

SIM-kortet plasseres i din nåværende telefon. Du må derfor passe på å ha det nye Telia SIM-kortet tilgjengelig på porteringstidspunktet slik at du får byttet kort til riktig tid.

Hva må jeg gjøre?

Du får et nytt SIM-kort gjennom ditt institutt/avdeling. Du må selv bytte SIM-kort i mobiltelefonen din på porteringstidspunktet, som du får opplyst på forhånd (SMS sendes til deg).

SIM-kortet plasseres i din nåværende telefon. Du må derfor passe på å ha det nye Telia SIM-kortet tilgjengelig på porteringstidspunktet slik at du får byttet kort til riktig tid.

Får jeg nytt mobilnummer?

Nei, ditt forrige nummer blir med i porteringen. Du får riktignok ny PIN-kode tilhørende SIM-kortet.

Vil BankID på mobil fortsatt virke?

Det nye SIM-kortet støtter Bank-ID. Bank-ID på mobil er knyttet mot SIM-kortnummeret, du må derfor endre dette til det nye kortet. Husk din kodebrikke på porteringstidspunktet. Les mer på https://telia.no/kundeservice/bankid/kom-i-gang og https://www.bankid.no/privat/kom-i-gang/

Om du ikke har kodebrikke for Bank-ID, bestill dette i dag så har du det klart til porteringstidspunktet.

Beholder jeg samme datapakke som jeg har hatt?

Pakkene for mobildata hos den nye leverandøren har litt andre trinn enn hos den gamle. Du vil få den datapakken som ligger nærmest til det du hadde.
Det vil ta noe tid før oppjustering er fullført. Ved portering vil alle bli satt på 5GB-datapakke. Trenger du å få oppjustert dette innen kort tid. Kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700 så vil vil svare deg så raskt som mulig.
Eksempel:

  • Abonnement med 1GB øker til 5GB.
  • Abonnement med 5GB beholder 5GB.
  • Abonnement med 15GB øker til 25GB.
Gammel avtale
Datamengde pr. mnd. 200MB 1GB 5GB 15GB 135GB
Ny avtale
Datamengde pr. mnd. i Norge/Norden 5GB 25GB 80GB 1000GB ("fri bruk")
Derav max. roaming i EU/EØS 5GB 25GB 30GB 30GB

Hva er "portering"?

Selve operasjonen som overfører abonnementet fra en operatør (Telenor) til en annen (Teila) er det vi kaller "portering".

Kan noe bli slettet eller forsvinne fra min mobil?

Sannsynligvis ikke. Det er teknisk mulig å lagre kontakter, SMS og i prinsippet andre data på SIM-kortet, men det er nå svært uvanlig at det gjøres. Hvis du vet eller tror at du har kontakter lagret på SIM-kortet bør de overføres til et annet lagringssted, helst din UiB-konto eller en annen kontosom synkroniseres. Dermed vi du alltid ha kontaktene selv om du skulle miste mobiltelefonen.

Trenger jeg å installere noen ny app på telefonen?

Du beholder alle appene på telefonen din. Etter byttet kan du slette apper som er tilpasset tjenestene fra din tidligere operatør Telenor ("Mitt Telenor" og "Mobilt Bedriftsnett").

For å få fullt utbytte av ditt nye Telia-abonnement bør du installere disse appene:

MittTeliaLogo.png Mitt Telia

Mitt Telia gir oversikt over mobilbruk. Det kan være kjekt å ha kontroll på bl.a. forbruk av mobildata.

TeliaBedriftsnettLogo.png Telia Bedriftsnett

Telia mobilapplikasjon som gjør at du enkelt kan sette over samtaler, styre egen tilgjengelighet og se om dine kolleger er opptatt eller tilgjengelige på telefon.

Hvor kan jeg få hjelp?

Telia vil etter avtale være representert på porteringsdagen og kan gi hjelp.

Du kan også kontakte Telia på:

Telefon: Telia B2B Customer Support, tlf. 05051
Chat og e-post: https://telia.no/bedrift/kundeservice/kontakt

Eller du kan kontakte brukerstøttesenteret BRITA som vanlig.

Hva gjør jeg med det gamle (Telenor) SIM-kortet?

Ta gjerne vare på det noen dager dersom det mot formodning skulle vises seg at data er lagret på det. Deretter kan du brekke det i stykker og kaste det som restavfall.

Det er ikke dekning der jeg bor, kan vi stoppe min portering?

I utgangspunktet skal alle med betalt jobbtelefon fra UiB porteres, da nåværende avtale med Telenor utgår. Telia har garantert god dekning på hele UiBs campus, både innendørs og utendørs.
I tillegg er Telia Norges nest største mobiloperatør, og bygger stadig ut sin dekning. Du kan selv sjekke med deres dekningskart, her.
Nyere telefoner har også muligheten til å bruke 4G Tale (VoLTE) og WiFi Tale (VoWLAN).
WiFi Tale bruker det trådløse nettverket ditt (f.eks. hjemme) til å sende og motta anrop og SMS/MMS i stedet for å kun basere seg på mobilnettet. Dersom du fremdeles mener dette ikke er godt nok, kontakt oss gjennom UiBhjelp, eller på telefon 555 84700, så skal vi gjøre en vurdering.

Jeg har ikke fått nytt SIM-kort, hva gjør jeg?

Det kan være flere grunner til at du ikke har fått SIM-kort. Du kan likevel møte oss på de lokasjonene vi sitter de aktuelle dagene og få utlevert nytt kort der. Vi har også noen kort liggende på IT-avdelingen som man kan hente. Det er da viktig at vi får beskjed om det nye SIM-nummeret, og får lagt dette inn i Telias portal.