SAFE - Kopiering av data til filserver via filsluse

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 17. aug. 2016 kl. 13:03 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å kopiere data fra egen klient til SAFE filserver

Fremgangsmåte

Fra UiB-nett

 • Legg de krypterte filene du ønsker å kopiere på \\volo.uib.no\SAFE\DataInn\<brukernavn>
 • På sluseserveren går det en skedulert jobb hvert 10. minutt som flytter filene til SAFE filserver
 • Når du kobler deg mot sikkert skrivebord vil filene være tilgjengelige under S:\DataInnVolo\<brukernavn>
 • Det kan gå opp til 10 minutter før filen er på plass.
 • Du kan pakke opp filen ved hjelp av 7-Zip File Manager
 • Hvis du har en Linux applikasjonsserver må du kopiere filer ved hjelp av smbclient mellom filserver og applikasjonsserver

Utenfor UiB-nett

Siden volo.uib.no kun er tilgjengelig fra UiB-nett, må du enten koble deg opp mot UiB-nett ved hjelp av VPN eller bruke fremgangsmåten beskrevet under.

Windows-klient

 • Bruke "Remote Desktop Connection" til å koble deg opp mot skrivebord.uib.no.
 • Fra skrivebord.uib.no kan du nå stien over (\\volo.uib.no\SAFE\DataInn\<brukernavn>)
 • Det er mulig å kopiere-lime filer mellom din egen datamaskin og skrivebord.uib.no på samme måte som mellom mapper på samme maskin (copy-paste).

Mac klient

 • Bruke "Microsoft Remote Desktop" til å koble deg opp mot skrivebord.uib.no.
 • Før du kbler deg opp mot skrivebord.uib.no:
  • I innstillingene til koblingen mot skrivebord.uib.no er det en arkfane som heter "Redirection".
  • Her kan du legge til en lokal mappe på din datamaskin som også vil være tilgjengelig når du kobler deg mot skrivebord.uib.no


Tilbake til hovedside for SAFE