SAFE - Kopiere filer ved hjelp av smbclient

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
smbclient eksempel Data inn

Behov

Ønsker å kopiere filer fra filserver til applikasjonsserver eller fra applikasjonsserver til filserver

Fremgangsmåte

Data inn

  • Logg på Linux applikasjonsserver fra terminalserver ved hjelp av Putty
  • Plasser deg i den mappen du ønsker å kopiere filen til
  • Kobl deg opp mot filserver ved hjelp av smbclient (NB! syntax uib\\brukernavn)
  • Bruk cd til å plassere deg i mappen på filserveren der filen ligger
  • Bruk get-kommandoen til å kopiere (hente) filen


Data ut (se eksempel)

  • Logg på Linux applikasjonsserver fra terminalserver ved hjelp av Putty
  • Plasser deg i den mappen du ønsker å kopiere filen fra
  • Kobl deg opp mot filserver ved hjelp av smbclient (NB! syntax uib\\brukernavn)
  • Bruk cd til å plassere deg i mappen på filserveren der filen skal ligge
  • Bruk put-kommandoen til å kopiere (putte) filen

Tilbake til hovedside for SAFE