SAFE - Kopiering av data til filserver via filsluse

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 17. aug. 2016 kl. 12:54 av Edptl (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å kopiere data fra egen klient til SAFE filserver

Fremgangsmåte

På UiB-nett

  • Legg de krypterte filene du ønsker å kopiere på \\volo.uib.no\SAFE\DataInn\<brukernavn>
  • På sluseserveren går det en skedulert jobb hvert 10. minutt som flytter filene til SAFE filserver
  • Når du kobler deg mot sikkert skrivebord vil filene være tilgjengelige under S:\DataInnVolo\<brukernavn>
  • Det kan gå opp til 10 minutter før filen er på plass.
  • Du kan pakke opp filen ved hjelp av 7-Zip File Manager
  • Hvis du har en Linux applikasjonsserver må du kopiere filer ved hjelp av smbclient mellom filserver og applikasjonsserver

Utenfor UiB-nett

Windows-klient

Mac klient

Tilbake til hovedside for SAFE