Windows på Mac

Fra IThjelp


Det er nå teknisk mulig å kjøre Windows på Mac-maskiner (se f.eks. informasjon på Apple.no).

Enkelte Mac-brukere etterspør dette for å kunne bruke programmer som ikke finnes på Mac.

Det er et par punkter man må være oppmerksom på hvis man vurderer slike løsninger:

  • IT-avdelingen anbefaler og støtter ikke "dual-boot"-løsninger, altså løsninger der samme maskin kan starte med to eller flere operativsystemer, som f.eks. Apples "boot camp". Grunnen til det er at slike oppsett ikke går sammen med våre verktøy og rutiner for automatisert drift, og dermed ville blitt uforholdsmessig vanskelige å vedlikeholde. Det er også sikkerhetsinnvendinger mot å ha maskiner med systemer som ligger brakk det meste av tiden og bare brukes sporadisk, fordi det er vanskelig å sikre at slike systemer får nødvendige sikkerhetsoppdateringer.
  • Hvis man skal kjøre Windows på Mac, må det kjøpes en egen lisens for dette. UiBs avtale med Microsoft dekker bare oppgraderinger av Windows, altså jobb-bruk av nyeste versjon på en maskin som allerede er kjøpt med Windows. Siden Mac-er ikke er kjøpt med Windows, må det kjøpes en "grunnlisens". Denne er ikke tilgjengelig gjennom UiBs lisensavtaler.