WSL - Windows Subsystem Linux

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Windows Subsystem for Linux lar utviklarar køyre eit GNU/Linux miljø -- inkludert dei fleste kommandolinje verktøy, systemverktøy og programmer -- direkte på Windows, uendra, uten bruk av ei virtuell maskin.

Du kan:


Velge din favoritt GNU/Linux distribusjon frå Microsoft Store.
Køyre vanlige, gratis kommandolinjeverktøy som grep, sed, awk, og andre ELF-64 binærfiler.
Køyre Bash shell scripts og GNU/Linux kommandolinjeprogrammer som:

Verktøy:

vim, emacs, tmux

Språk:

Javascript/node.js, Ruby, Python, C/C++, C# & F#, Rust, Go, etc.

Tjenester:

sshd, MySQL, Apache, lighttpd

Ein kan også :


Installere anna programvare ved bruk av GNU/Linux distribusjonens pakkesystem.
Starte Windowsapplikasjonar ved bruk av Unix-aktig kommandolinje shell.
Starte GNU/Linux applikasjonar på Windows.