Vektorgrafikk

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

En anderledes måte å tegne på

Grafikk på datamaskiner kan lages og representeres på flere måter. Datamaskiner arbeider alltid med abstraksjoner av virkeligheten. En vanlig abstraksjon for grafikk er gjengiving av bildet som punkter på et lerret. Dette er kjent som punktgrafikk. Problemet med punktgrafikk er at det ikke blir pent når man forstørrer bildet.

Vektorgrafikk er en radikalt annen måte å gjengi grafikk på. Bildet representeres da ved hjelp av punkter, linjer og geometriske figurer. Disse elementene er beskrevet ved hjelp av matematiske formler og regler.

Poenget med vektorgrafikk er at det ser like pent ut når bildet forstørres opp. Dette er fordi datamaskinen tegner bildet på nytt ut fra de matematiske formlene, slik at linjene ikke blir pikselert. Det er også lett å endre en vektortegning. Man kan flytte og endre streker og punkter på en måte som er umulig med punktgrafikk. Hvis man er misfornøyd med en strek eller figur kan man endre bare denne, og la de andre objektene i tegningen være urørt.