Ubuntu unity

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Fra og med Ubuntu 12.04 LTS er standard vindushåndterer Unity 5.

Menyen

Unity tar utgangspunkt i at alt skal skje fra det som kalles "Unity Dash". Du starter "Unity Dash" ved å trykke på følgende ikon:

UnityLogo.png

Du kan også bruke "meta / windows - tasten".

Når du åpner Unity Dash møter du følgende brukergrensesnitt:

Unity Dash

Unity Dash er menysystemet, og stedet hvor du finner alle programmer som er installert. Du kan klikke deg rundt i kategoriene, eller bare søke opp programmet ved å skrive navnet på det du vil kjøre. Ting å prøve "firefox", "thunderbird", "printer", "settings" med mer.

For å navigere kan du trykke på en Fane, f.eks Applications.
Du kan sortere etter kategorier oppe til høyreMenylinjen

I Unity Dash er det heller ingen menylinje nederst på skjermen, men du har oversikt over programmene langs venstre kant.

Menylinjen er fast på venstrekant

Starte programmer

Skrivebord-program-status.png

Trykk på et av ikonene for å starte programmet eller trykk "ALT + F2" og skriv kommando.

Du vil nå se at programmet starter og at ikonet får en liten pil ved siden av seg. Dette indikerer hvor mange vinduer programmet kjører.

I skjermbildet ser du at f.eks Firefox har to piler, d.v.s at jeg har to firefox vinduer oppe. Er det ingen piler til venstre så kjører ikke programmet. I skjermbildet kan du se at musikkstreameren Wimp ikke kjører.

Du ser også at et av ikonene har en pil til høyre for seg (firefox i dette tilfellet). Dette indikerer hvilket program du jobber i akkurat nå. Bytt program, og høyrepilen flytter på seg.


Legge fil / fjerne programmer fra menylinjen

Skrivebord-program-hoyreklikk.png

Ønsker du å legge til eller fjerne programmer fra menylinjen trykker du høyre museknapp over ikonet og velger "Keep in launcher" av / på.

På denne måten kan du legge inn dine favorittprogrammer og fjerne de du ikke bruker så ofte.

Høreklikkmenyen er kontekstsensitiv, så den kan variere fra program til program. F.eks vil høyreklikk på epostklienten din kanskje gi deg "Compose new messages" og andre aktiviteter relatert til programmet.


Bytte programmer

Unitymeta.png


Om du holder nede "meta / windows - tasten" vil du se at alle programmer får et nummer på seg.

Fortsett å holde nede knappen mens du trykker nummeret for progammer du ønsker å hoppe til.
Dersom du kjører flere instanser av samme programmet vil du få et miniatyrvindu av hver instans, og du kan velge hvilken instans du vil hente frem ved å bruke piltastene eller musen.

Du kan også bla igjennom alle kjørende programmer v.h.a tastaturkombinasjonen "ALT + TAB".

Bla i programmer ved hjelp av Alt + tab


Tastatursnarveier

En annen ting som skjer om du holder nede "meta / windows - tasten" er at det dukker opp en oversikt over de vanligste tastatursnarveiene.

Tastatursnarveier ved hjelp av Meta/Windows