Ubuntu ifort

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Ubuntu Intel Fortran

Innledning

I de fleste aktuelle miljøer er det installert minst to versjoner av Intel Fortran versjon 11 og versjon 12.

For å se stien til de forskjellige versjonene kan du kjøre følgende kommando

$ update-alternatives --display ifort
ifort - manual mode
  link currently points to /opt/intel/intelcompiler-12.04/bin/ifort
/opt/intel/intelcompiler-11.1/073/bin/intel64/ifort - priority 40
/opt/intel/intelcompiler-12.04/bin/ifort - priority 50
Current 'best' version is '/opt/intel/intelcompiler-12.04/bin/ifort'.

På Ubuntu 12.04 LTS klienter er det alltid nyeste versjon som er satt som default, d.v.s at det er nyeste versjon som blir brukt når du kjører ifort.

$ ifort -V
Intel(R) Fortran Intel(R) 64 Compiler XE for applications running on Intel(R) 64, Version 12.0 Build 20110427
Copyright (C) 1985-2011 Intel Corporation.  All rights reserved.

Bytte default ifort versjon, alternativ 1

Dersom du ønsker å bruke en eldre versjon en den som er satt som standard kan du gjøre følgende

$ cd
$ cp ~/.bashrc ~/.bashrc_old
$ cat /etc/profile.d/intelcompilers.11.1.sh >> ~/.bashrc
$ exit

Start shell / terminal på nytt for at endringer skal tre i kraft. Vi kan og verifisere endringen.

$ ifort -V
Intel(R) Fortran Intel(R) 64 Compiler Professional for applications running on Intel(R) 64, Version 11.1    Build 20100806 Package ID: l_cprof_p_11.1.073
Copyright (C) 1985-2010 Intel Corporation.  All rights reserved.

Du har nå lagt inn endel konfigurasjon i din .bashrc fil som sier at du ønsker å bruke ifort versjon 11. Dersom du ønsker å gå tilbake ifort versjon 12 må du fjerne linjene som du nettopp satte inn.

$ grep -Fvxif /etc/profile.d/intelcompilers.11.1.sh ~/.bashrc >> ~/.bashrc.tmp
$ mv ~/.bashrc.tmp ~/.bashrc
$ exit

Den aktuelle filen som må endres kan hete andre ting en .bashrc, det varierer etter hva shell du bruker.

Alternativer kan være:

~/.bash_profile ...fyll på flere her...

Husk at om du bruker en annen profil fil en .bashrc så må du endre navnet tilsvarende i alle kommandoene over. I eksemplene over har jeg tatt utgangspunkt i at du bruker et bash shell, så om du bruker csh må du endre intelcompilers.11.1.sh til intelcompilers.11.1.csh i alle kommandoene over.

Bytte default ifort versjon, alternativ 2

En annen å enklere måte å endre ifort versjon er følgende

echo source /etc/profile.d/intelcompilers.11.1.sh >> ~/.bashrc

Du har nå lagt inn enkel linje med ekstra konfigurasjon i din .bashrc fil som sier at du ønsker å bruke ifort versjon 11. Dersom du ønsker å gå tilbake til ifort versjon 12 må du fjerne den linjen som du nettopp satte inn.

sed -i 's|source /etc/profile.d/intelcompilers.11.1.sh||g' ~/.bashrc

Igjen så gjelder det at du må erstatte bashrc med det filnavnet som brukes i din profil. Du må også bruke riktig fil intelcompilers.11.1.sh / intelcompilers.11.1.csh.