Ubuntu UiB Computer Information

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UbuntuComputerInformationIkon.png

UiB Computer Information finner du med å søke etter UiB i Dash Home. UiB Computer Information viser informasjon om maskinen, blant annet Operativsystem og versjon (Release), maskinnavn og IP-adresser.

UbuntuComputerInformation.png