Tivoli Storage Manager (TSM)

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Kort side! Denne siden er svært kort, men du kan hjelpe til med å utvide den.

Her vil det komme info om backup/restore.

Se også siden om lagring og backup