Tilgang til IT-tjenester (Temaserie fra IT-avdelingen)

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Tilgang til IT-tjenester er tittel på det sjette nummeret av IT-avdelingens temaserie, som er tilgjengelig fra desember 2013.


Last ned som pdf


Alle ansatte og studenter ved UiB trenger en IT-brukerkonto for tilgang til universitetets IT-tjenester. For noen tjenester trengs et studentkort eller ansattkort. Også mange gjester eller samarbeidspartnere har behov for IT-tjenester. I tillegg skjer det stadig at medarbeidere bytter arbeidssted internt på UiB, studenter blir ansatte eller omvendt. Andre blir pensjonister, eller bare skifter navn. Alt dette må håndteres daglig rundt om i organisasjonen. IT-systemene våre må også snakke sammen for at ting skal gå mest mulig smertefritt for den det gjelder.

Vi håper dette nummeret i temaserien kan gi nyttig informasjon rundt tilganger og brukerkontoer, og være til hjelp i hverdagen for universitetets IT-brukere.

Noen trykte eksemplarer sendes til enhetene via internposten før Jul 2013. IT-assistentene (tidligere kjent som PC-vaktene) vil også få noen eksemplarer til semesterstart.

Ønsker du flere hefter? Prøv følgende:

  • IT-avdelingen, Nygårdsgaten 5
  • (555) 84700


Alle utgivelser i temaserien