Test

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

En kan lage enkle tabeller i mediawiki mha SimpleTable extensionen. Eksempel:

SimpleTable

Følgende:

<tab class=wikitable sep=comma head=top>
Overskrift 1,Overskrift 42,Overskrift 3,Overskrift 4
Field 4,Field 5,Field 6,tjoh
Field 7,Field 8,Field 9,s
</tab>

blir:

Overskrift 1 Overskrift 42 Overskrift 3 Overskrift 4
Field 4 Field 5 Field 6 tjoh
Field 7 Field 8 Field 9 s

Syntax highlighting

Dersom en har programmeringskode som en ønsker litt farger på, så vil følgende bash kode:

<source lang=bash>
#!/bin/bash
echo "Hello World"
</source>

bli seende ut som dette:

#!/bin/bash
echo "Hello World"

Math

Matematiske formler er også mulig å få til. Følgende:

<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

blir til: [math]\displaystyle{ \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} }[/math]