Status for IT-tjenester under streiken 2012

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon

The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions


Tjeneste status

 • Lør 2. jun 11:05
  E-post leveres til mottakere
  • E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker • Planlagt vedlikehold: Vedlikehold på telefonsentralen
  • Første lørdag i måneden er fast endringsdag for UiBs IT-avdelingen. Lørdag 2. juni fra 10:00 er det planlagt vedlikehold på telefonsentralen. Arbeidet vil pågå i flere timer men vil ferdigstilles lørdag ettermiddag. Mens arbeidet pågår vil ingen fasttelefoner virke.

Mobiltelefoner er ikke påvirket og det er ikke planlagt arbeid på andre IT-systemerHvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.Status service delivery

 • Sat Jun 02st - 11:10
  E-mail system up and running
  • The E-mail system is now back in operation • Planned maintenance: Maintenance work on phone exchange
  • UiB's IT department use the first Saturday of each month for system maintenance. On Saturday 2nd of June starting at 10:00 we will perform maintenance on the phone exchange. Work will go on for several hours but will be finished on Saturday afternoon. While work goes on no landline phones will work.

Mobile phones are not affected and no work is planned on other IT systems.If you experience any problems in our service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.