Standard Fillagring Med Tiering

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hva er standard fillagring med tiering?

Standard fillagring med tiering er det samme som du får tildelt når du får konto på UiB: hjemmekatalog, tilgang på avdelingens fellesområde osv. fra ca. 2021. Dette brukes også til prosjektområder for forskningsgrupper osv. fra og med 2021.

Hva er inkludert?

I denne tjenesten er følgende tjenester inkludert:

  • Lagring på SSD (rask disk) der data som ikke er i bruk i bakgrunnen flyttes ut på vanlig disk (litt tregere disk). Når data igjen taes i bruk vil de flyttes opp på SSD automatisk, uten at du foretar deg noe. Det betyr at alle data du jobber på får veldig rask tilgang, mens data som ikke er i bruk lagres på litt tregere disk som er billigere.
  • "Snapshot" taes av alle områder hver time i arbeidstiden (8-17). Disse tar vi vare på 30 av (ca. 3 arbeidsdager). Du kan selv hente tilbake tidligere versjoner av filene dine ved å velge "View previous versions" i Windows, og tilsvarende på Mac og Linux.
  • "Snapshot" taes også hver natt. Disse tar vi vare på 14 av. Du kan selv hente tilbake tidligere versjoner på samme måte som beskrevet over.
  • Alle disse områdene speiles til en tilsvarende lagringsløsning hos Universitetet i Tromsø. Dette gjøres for at vi veldig raskt skal kunne være oppe igjen hvis noe alvorlig galt skjer i vår serverhall (brann f.eks). Dette siden restore av ekstremt store datamengder fra backup tar lang tid.
  • Vi tar backup av alle filområder hver natt. Vi kan ha liggende flere utgaver av filen din. I inntil 92 dager kan vi ha liggende opptil 7 utgaver av filene dine. Dette betyr at vi i noen tilfeller kan være behjelpelig med å få tilbake tidligere versjoner av et dokument du har selv om det er gått lenger tid enn de 2 ukene det finnes tidligere versjoner i snapshot. Sletter du en fil blir den liggende i 1 år i backupsystemet vårt etter sletting.