Blokkerte brukere

Fra IT-hjelp UiB
Finn en blokkert bruker

Blokkeringslisten er tom.