Skjemaker oppgradering

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Tjenesten Skjemaker ble oppgradert lørdag 11.09.2021 klokka 15.00.

Skjemaker ble oppgradert til Machform version 14.

Denne versjonen har en ny og spennende funksjon hvor en kan la brukerne endre på allerede innsendte data!

Les mer her: https://www.machform.com/blog-machform-14-released-allow-form-users-to-edit-completed-submission/


Mvh IT avdelingen - Universitetet i Bergen