SPSS: Sjekke ut lisens for arbeid uten nett for en periode

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Lisensen du har aktivert for SPSS gir deg tilgang til å kjøre programmet så lenge du er på nett med tilgang til UiBs lisensserver.

Hvis du skal arbeide uten mulighet for å koble deg til nett i en periode, vil du trenge å løse ut en såkalt "Commuter License". Dette gjør du fra programmet "IBM SPSS Statistics 25 Commuter License".

SPSSlisens-5.png

Start programmet og velg hvilket produkt du trenger lisens for, samt hvor lang periode (antall dager fra nå) du trenger lisensen før du igjen er tilbake på nett. Maksimal periode er 30 dager

SPSSlisens-6.png


Hvis du har installert SPSS manuelt og ikke kan sjekke ut lisensen for mer enn 7 dager

Når SPSS installeres automatisk på UiB-klient PC-er settes maksimal utsjekkingsperiode for "Commuter License" til 30 dager.

Ved manuell installasjon settes maksimal utsjekkingsperiode for "Commuter License" til standardverdien på 7 dager. Du kan endre dette selv, slik:

Finn fram til filen "spssprod.inf" i mappen der programfilene til SPSS ligger:

SPSS-infdir.png

Rediger denne filen med et tekstredisgeringsprogram, f.eks. notepad.

På den linjen som begynner med "CommuterMaxLife" må du endre verdien etter "="-tegnet fra 7 til et høyere tall (antall dager, maks 30).

SPSS-infedit.png

Lagre den redigerte filen.


Se også

SPSS