SAFE - Kopiering av data fra filserver via filsluse

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
Arbeidsflyt

Behov

Ønsker å kopiere data fra SAFE filserver til klient

Viktig merknad

I stiene jeg oppgir i oppskriftene under bruker jeg S:\DataUtVolo\. Dette er standardløsningen. I noen miljøer er slusemappene plassert andre steder. Hvis du ikke finner din slusemappe, spør du prosjektleder.

Fremgangsmåte

  • Fra sikkert skrivebord i SAFE, legger du filene du ønsker å kopiere på S:\DataUtVolo\<brukernavn>
  • På innvendig sluseserveren går det en skedulert jobb hvert 10. minutt som krypterer og flytter filene fra SAFE filserver til utvendig filserver (volo.uib.no)
  • Passordet for å åpne filen ligger i "_passord" på S:\DataUtVolo\<brukernavn>
  • Etter at den skedulerte jobben har gått vil de krypterte filene være tilgjengelig på \\volo.uib.no\SAFE\DataUt\<brukernavn>

Tilbake til hovedside for SAFE