Rutiner for omstart og innlogging

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Windows-PC'er som blir driftet av IT-avdelingen blir automatisk oppdatert, men enkelte oppdateringer installeres ikke før maskinen blir startet på nytt. Det anbefales derfor at man alltid velger "Restart" og ikke "Log off" når man går for dagen.

Man bør heller ikke forlate maskinen innlogget over natten med mindre den kjører en svært viktig jobb.

Viktig: Bærbare PC`er bør med jevne mellomrom startes opp mens de står koblet til nettverket, slik at de får installert systemoppdateringer.