Programvare for Mac

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Om administrative fellessystemer

Av diverse tekniske årsaker er de fleste av UiBs administrative fellessystemer (økonomi, personal, studieadministrasjon o.l.) ikke tilgjengelige på Macintosh-plattform. Det er heller ikke mulig å få tilgang til disse systemene på ved å bruke Mac som terminal mot administrative fellessystemer ved UiB.

Programvare med lisensavtale

Programvare med sitelisens

UiB har kjøpt inn noe programvare med lisens for hele UiB. Dette kalles sitelisens.

UiB tilbyr en del sitelisensprogramvare for blant annet Mac. Noe av dette er tilgjengelig for gratis nedlasting for brukere med UiB-konto.


Programvare med innkjøpsavtale

UiB har avtaler om innkjøp til reduserte priser for en del programvare. Se oversiktssiden om programvare.


Programvare uten UiB-avtale

Her er samlet noe programvare som kan være nyttig for Mac-brukere. IT-avdelingen kan ikke gi noen som helst garanti for at denne listen er utfyllende eller oppdatert. Vi kan heller ikke gi noe garanti eller brukerstøtte for bruk eller installasjon av slik programvare. Før eventuell installasjon anbefaler vi å sjekke om UiB har avtale som dekker aktuell eller tilsvarende programvare.


FTP/sFTP klienter


Teksteditor

  • Smultron
  • SubEthaEdit (gratis for ikke-kommersiell bruk)
  • TeX, det finnes forskjellige applikasjoner for å bruke TeX på OS X.


Referansehåndtering

  • Zotero er en plugin til FireFox?, men mer enn et fullkommet referansehåndteringsverktøy
  • BibDesk føles mer "mac" enn EndNote, OpenSource? og bygget med tanke på TeX


Officepakker (tekstbehandling, regneark, presentasjonsprogram mm)


Instant Messaging-klienter

Microsoft har Live Messenger også for Mac, men det finnes alternativer. AdiumX kan væer et alternativ.


Nettlesere


PDF-lesere

  • Skim Skim er bedre en preview da skim lar deg ta notater og kommentere, understreke og tegne rett i pdf'n. Veldig bra til akademisk arbeid.
  • Papers Papers er bygget for å kunne holde styr på akademiske artikler i .pdf-format. Den snakker med de fleste referansehåndteringsprogrammer, og har bl.a. intergrert Google Scholar og PubMed-søk?. Papers koster rundt 250 NOK (studentlisens).


Annet nyttig / kjekt å ha