PC-stuer ved MatNat

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Det matematisk-naturvitskapelige fakultetet har PC-stuer i disse bygningene:

  • 1. etg. i Realfagbygget (Allégaten 41): datalab 1001, Linux og Windows operativsystem.
    • Helt åpen: mandag – fredag 07:45 – 16:00
    • Åpen med studentkort og kode: mandag – fredag 16:00 – 20:00, lørdag 07:45 – 14:00
    • Masterstudenter tilknyttet bygget har tilgang utover ordinær åpningstid.

I tillegg har instituttene ved fakultetet egne data-arbeidsplassar til master-studentene sine. De har også skrivere i tilknyting til arbeidsplassane.


IT-assistenter

IT-assistentene har arbeidsplass i Biblioteket i Realfagbygget. De er på plass mellom kl. 8.00 og 20.00 mandag til fredag.

IT-assistentene kan hjelpe med spørsmål som gjelder bruken av data-anlegget, og oppsett av bærbar PC. I tillegg til å hjelpe studenter med bruk av datautstyr har IT-assistentene også ansvar for å skifte toner på studentskriverne og de gir data-assistanse i undervisningsrom.