Oppslag av adresser via LDAP i Thunderbird

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?
  • Velg menyen Edit > Preferences
  • Velg fanen Composition, deretter Addressing
  • Slå på Directory Server
  • Klikk Edit Directories
  • Klikk Add, og legg inn disse verdiene:
 Name: ldap uib
 Hostname: ldap.uib.no
 Base DN: dc=uib,dc=no
 Port number: 389
 Bind DN: (ingenting)
 Use secure connection (SSL): (umarkert)

Se også Slå deg opp med LDAP (stavalin.com)