Opplasting av bilder

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Hvordan laste opp bilder i wikien som skal brukes i en wikiartikkel

  • Høyreklikk på Last opp fil under verktøymenyen til venstre.
  • Velg Open link in new tab
  • Du får opp dette skjermbildet:


LastOppFil.jpg


  • For å lette muligheten for gjenbruk er det en fordel å være nøye med valg av filnavn, beskrivelse og kategori. Bruk en av de forhåndsdefinerte kategoriene dersom det eksisterer en passende kategori.
  • Trykk på knappen Last opp. Noter deg det eksakte navnet på filen da det er dette en referer til når en skal sette bilde inn på en side.
  • Gå tilbake til arkfanen (tab) med siden en holder på å redigere.
  • Klikk på knappen Fil.jpg.
  • Bytt ut eksempelnavnet med det eksakte navnet på filen.
  • Bruk forhåndsvisning for å se hvordan bilde tar seg ut på siden.