OneDrive - Problemer etter avvikling av studentdomenet

Fra IThjelp

Etter avviklingen av studentdomenet den 16.12.2017 vil studenter måtte sette opp OneDriven sin på nytt. Dersom filene i OneDrive ikke lenger har "grønne" avmerkinger er dette nødvendig. Dette er fordi kontoen en var innlogget med før avviklingen (brukernavn@student.uib.no), ikke finnes mer. Filene er kopiert over til ny konto med nytt brukernavn (brukernavn@uib.no). Se eksempel på før og etter avvikling nedenfor:

(les mer om avviklingen av studentdomenet her)


Før migrering:

Foermigr.jpg


Etter migrering:

Ettermigr.jpg


En vil videre se at Onedrive ikke får logget seg inn (Når en holder musepeker over Onedrive-symbolet nede til høyre, står det "Signing in" uten at det skjer noe mer)

Notsync.jpg


Sette opp OneDrive på nytt

Ettersom studenters innlogging har endret seg etter 16.12.2017 må en sette opp OneDrive på nytt med ny konto (den nye kontoen har kopi av de samme filene som den gamle)

Det første en gjør er å koble fra det gamle oppsettet:


Høyreklikk Onedrive-symbolet - velg "Settings"

Onedrivesettings.jpg


Velg arkfane "Account" - klikk "Unlink this PC"

Unlinkthispc.jpg


Klikk "Unlink account"

Unlinkaccount.jpg


Når konto er koblet fra lukker en OneDrive


Høyreklikk OneDrive-symbolet - "Exit"


Exit.jpg


Start opp OneDrive igjen


Aapneonedrive.jpgOneDrive settes nå opp på nytt. Skriv inn nytt brukernavn (på formen brukernavn@uib.no)

Setuponedrive.jpg


Skriv inn brukernavn og passord (brukernavn@uib.no ikke brukernavn@student.uib.no)

Brukernavnpassord.jpg


Trykk "Next"

(Du kan evt velge "Change location" hvis du vil at onedrive skal laste ned en ny kopi av filene du har lagret i skyen. Dersom lokasjon ikke endres vil Onedrive prøve flette sammen endringer gjort lokalt på maskin i forhold til hva som er lagret i skyen)

Onedrivefolder.jpg


Trykk "Use this location"

Usethislocation.jpg


Du kan evt spesifisere hva som skal synkes eller ikke

Syncyouronedrivefiles.jpg


Klikk på pil til høyre til en får beskjed om at OneDrive er ferdig satt opp ("You're all set!")

Welcome.jpg


Når synkronisering er ferdig vil du kunne velge "Open my OneDrive folder". Etter at disse er synkronisert ferdig vil filene se ut slik de gjorde før avviklingen av studentdomenet (Grønn merking for hver av filene som viser at de er synkronisert i forhold til versjon som er lagrer i "skyen" .


Allsetopenonedrive.jpg


OneDrive-filene etter at de er synket

Foermigr.jpg


Se også OneNote - Problemer etter avvikling av studentdomenet