Office 2010

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Alle klientdriftende Windows 7-maskiner på UiB installeres med Microsoft Office 2010. Dette inkluderer følgende programmer:

 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft InfoPath Designer
 • Microsoft InfoPath Filler
 • Microsoft OneNote
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft SharePoint Workspace
 • Microsoft Word

Følgende programmer krever kjøp av egne lisenser:

 • Microsoft Project
 • Microsoft Visio

Tips og veiledninger

Det er laget egne sider med tips og veiledninger til Office 2010 og Windows 7 generelt.

Det er også laget en brosjyre med informasjon. Alle ansatte som har fått installert Windows 7 med Office 2010 skal ha fått denne utlevert. Hvis du vil lese eller skrive ut den siste versjonen av brosjyren, finner du denne her: Viktig informasjon til nye brukere av Windows 7 ved UiB.

Lenker