MediaWiki:Zip-wrong-format

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Den angitte filen var ikke en ZIP-fil.